Kontakt

Organizatorem Junior Jazz Festivalu jest Fundacja im. Bronisława Chromego z siedzibą w Krakowie, ul. Krańcowa 9.

Festiwal odbywa się w Wadowicach w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Legionów 11